نوشتک های یک بدخط

وبلاگ علیرضا آهنی

گفتم شاید کسی قالبم رو خواست ، منم الان میخوام کداش رو انتشار بدم کد هارو در ته مطلب مشاهده کنید.

لینک دنبال کردن :

لینک من را از اول برداشته و لینک وبلاگ خودتان را جایگزین کنید

فونت :

در این قالب از فونت ایران سانس استفاده شده بود که ما حق کپی را حفظ کرده و فونت وزیر را جایگزین کردیم . اگر شما لینک دانلود فونت ایران سانس را دارید به جای عبارت زیر در css لینک فایل ttf بزارید :
https://cdn.rawgit.com/rastikerdar/vazir-font/v18.0.0/dist/Vazir.ttf

پس زمینه :

میتوانید عبارت #e8e8e8 را تغییر بدهید .

وبلاگ دوستان :

در اینجا جعبه پیوند ها به دوستان تبدیل شده است . در قسمت پیوند ها ، در تکست باکس نام ، آدرس آواتار دوستان را وارد کنید سپس در تکست باکس آدرس آدرس دوستتان را بزارید .

مطلب پربحث تر ، پربیننده تر ، محبوب تر ، پر بحث تر :

این باکس ها به صورت کامند هستند . ایتدا عبارت زیر را پیدا کرده :
			<!--
<box:most_visited_posts>
<div class="mod_right">
<div class="title">پربیننده ترین مطالب</div>
<div class="cnt">
<div class="list_view">
<view:most_visited_posts>
<div class="cnt">
<ul>
<li>
<div class="date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div>
<a href="(*post_link*)"><i class="fa fa-angle-left fa-lg"></i> (*post_title*)</a>
</li>
</ul>
</div>
</view:most_visited_posts>
</div>  
</div>
</div>
</box:most_visited_posts>

<box:popular_posts>
<div class="mod_right">
<div class="title">محبوب ترین مطالب</div>
<div class="cnt">
<div class="list_view">
<view:popular_posts>
<div class="cnt">
<ul>
<li>
<div class="date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div>
<a href="(*post_link*)"><i class="fa fa-angle-left fa-lg"></i> (*post_title*)</a>
</li>
</ul>
</div>
</view:popular_posts>
</div>  
</div>
</div>
</box:popular_posts>

<box:most_commented_posts>
<div class="mod_right">
<div class="title">مطالب پربحث‌تر</div>
<div class="cnt">
<div class="list_view">
<view:most_commented_posts>
<div class="cnt">
<ul>
<li>
<div class="date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div>
<a href="(*post_link*)"><i class="fa fa-angle-left fa-lg"></i> (*post_title*)</a>
</li>
</ul>
</div>
</view:most_commented_posts>
</div>  
</div>
</div>
</box:most_commented_posts>
-->

و بعد به عبارت زیر تبدیل کنید :

<box:most_visited_posts>
<div class="mod_right">
<div class="title">پربیننده ترین مطالب</div>
<div class="cnt">
<div class="list_view">
<view:most_visited_posts>
<div class="cnt">
<ul>
<li>
<div class="date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div>
<a href="(*post_link*)"><i class="fa fa-angle-left fa-lg"></i> (*post_title*)</a>
</li>
</ul>
</div>
</view:most_visited_posts>
</div>  
</div>
</div>
</box:most_visited_posts>

<box:popular_posts>
<div class="mod_right">
<div class="title">محبوب ترین مطالب</div>
<div class="cnt">
<div class="list_view">
<view:popular_posts>
<div class="cnt">
<ul>
<li>
<div class="date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div>
<a href="(*post_link*)"><i class="fa fa-angle-left fa-lg"></i> (*post_title*)</a>
</li>
</ul>
</div>
</view:popular_posts>
</div>  
</div>
</div>
</box:popular_posts>

<box:most_commented_posts>
<div class="mod_right">
<div class="title">مطالب پربحث‌تر</div>
<div class="cnt">
<div class="list_view">
<view:most_commented_posts>
<div class="cnt">
<ul>
<li>
<div class="date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div>
<a href="(*post_link*)"><i class="fa fa-angle-left fa-lg"></i> (*post_title*)</a>
</li>
</ul>
</div>
</view:most_commented_posts>
</div>  
</div>
</div>
</box:most_commented_posts>

حذف هدر :

در html عبارت زیر را به عبارت پایینی اش تبدیل کنید :
				<!--<h1><a href="(*blog_link*)">(*blog_title*)</a></h1>
<div class="desc"><h2>(*blog_short_description*)</h2></div>--
				<h1><a href="(*blog_link*)">(*blog_title*)</a></h1>
<div class="desc"><h2>(*blog_short_description*)</h2></div>

و در css عبارت #wrp .header پیدا کرده و کد های زیر را حذف کنید :

	height: 678px;
	background: url(//bayanbox.ir/view/3364047177970907991/hend.png) no-repeat center;
	background-size: cover;
	box-shadow: 0 0 2px 1px #aaa;
	border-radius: 0 0 8px 8px;
	margin-bottom: 10px;
	box-sizing: border-box;
	border: 1px solid #ddd;border-top: 0

تغییر هدر 

 در css عبارت #wrp .header پیدا کرده و به جای لینک موجود ، لینک هدرتان را بزارید (با تغییر عدد 678 میتوانید به ارتفاع مورد نظر خود برسید .)

کد css :

@charset "utf-8";

@-webkit-keyframes AnimationName {
	0%,100% {
		background-position: 0 50%
	}
	
	50% {
		background-position: 100% 50%
	}
}

@-moz-keyframes AnimationName {
	0%,100% {
		background-position: 0 50%
	}
	
	50% {
		background-position: 100% 50%
	}
}

@-o-keyframes AnimationName {
	0%,100% {
		background-position: 0 50%
	}
	
	50% {
		background-position: 100% 50%
	}
}

@keyframes AnimationName {
	0%,100% {
		background-position: 0 50%
	}
	
	50% {
		background-position: 100% 50%
	}
}

@keyframes smalljheleh {
	0%,to {
		transform: scale3d(1,1,1);
		-moz-transform: scale3d(1,1,1);
		-o-transform: scale3d(1,1,1);
		-webkit-transform: scale3d(1,1,1);
		-ms-transform: scale3d(1,1,1);
		-khtml-transform: scale3d(1,1,1)
	}
	
	30% {
		transform: scale3d(1.25,.75,1);
		-moz-transform: scale3d(1.25,.75,1);
		-o-transform: scale3d(1.25,.75,1);
		-webkit-transform: scale3d(1.25,.75,1);
		-ms-transform: scale3d(1.25,.75,1);
		-khtml-transform: scale3d(1.25,.75,1)
	}
	
	40% {
		transform: scale3d(.75,1.25,1);
		-moz-transform: scale3d(.75,1.25,1);
		-o-transform: scale3d(.75,1.25,1);
		-webkit-transform: scale3d(.75,1.25,1);
		-ms-transform: scale3d(.75,1.25,1);
		-khtml-transform: scale3d(.75,1.25,1)
	}
	
	50% {
		transform: scale3d(1.15,.85,1);
		-moz-transform: scale3d(1.15,.85,1);
		-o-transform: scale3d(1.15,.85,1);
		-webkit-transform: scale3d(1.15,.85,1);
		-ms-transform: scale3d(1.15,.85,1);
		-khtml-transform: scale3d(1.15,.85,1)
	}
	
	65% {
		transform: scale3d(.95,1.05,1);
		-moz-transform: scale3d(.95,1.05,1);
		-o-transform: scale3d(.95,1.05,1);
		-webkit-transform: scale3d(.95,1.05,1);
		-ms-transform: scale3d(.95,1.05,1);
		-khtml-transform: scale3d(.95,1.05,1)
	}
	
	75% {
		transform: scale3d(1.05,.95,1);
		-moz-transform: scale3d(1.05,.95,1);
		-o-transform: scale3d(1.05,.95,1);
		-webkit-transform: scale3d(1.05,.95,1);
		-ms-transform: scale3d(1.05,.95,1);
		-khtml-transform: scale3d(1.05,.95,1)
	}
}

@-moz-keyframes smalljheleh {
	0%,to {
		transform: scale3d(1,1,1);
		-moz-transform: scale3d(1,1,1);
		-o-transform: scale3d(1,1,1);
		-webkit-transform: scale3d(1,1,1);
		-ms-transform: scale3d(1,1,1);
		-khtml-transform: scale3d(1,1,1)
	}
	
	30% {
		transform: scale3d(1.25,.75,1);
		-moz-transform: scale3d(1.25,.75,1);
		-o-transform: scale3d(1.25,.75,1);
		-webkit-transform: scale3d(1.25,.75,1);
		-ms-transform: scale3d(1.25,.75,1);
		-khtml-transform: scale3d(1.25,.75,1)
	}
	
	40% {
		transform: scale3d(.75,1.25,1);
		-moz-transform: scale3d(.75,1.25,1);
		-o-transform: scale3d(.75,1.25,1);
		-webkit-transform: scale3d(.75,1.25,1);
		-ms-transform: scale3d(.75,1.25,1);
		-khtml-transform: scale3d(.75,1.25,1)
	}
	
	50% {
		transform: scale3d(1.15,.85,1);
		-moz-transform: scale3d(1.15,.85,1);
		-o-transform: scale3d(1.15,.85,1);
		-webkit-transform: scale3d(1.15,.85,1);
		-ms-transform: scale3d(1.15,.85,1);
		-khtml-transform: scale3d(1.15,.85,1)
	}
	
	65% {
		transform: scale3d(.95,1.05,1);
		-moz-transform: scale3d(.95,1.05,1);
		-o-transform: scale3d(.95,1.05,1);
		-webkit-transform: scale3d(.95,1.05,1);
		-ms-transform: scale3d(.95,1.05,1);
		-khtml-transform: scale3d(.95,1.05,1)
	}
	
	75% {
		transform: scale3d(1.05,.95,1);
		-moz-transform: scale3d(1.05,.95,1);
		-o-transform: scale3d(1.05,.95,1);
		-webkit-transform: scale3d(1.05,.95,1);
		-ms-transform: scale3d(1.05,.95,1);
		-khtml-transform: scale3d(1.05,.95,1)
	}
}

@-webkit-keyframes smalljheleh {
	0%,to {
		transform: scale3d(1,1,1);
		-moz-transform: scale3d(1,1,1);
		-o-transform: scale3d(1,1,1);
		-webkit-transform: scale3d(1,1,1);
		-ms-transform: scale3d(1,1,1);
		-khtml-transform: scale3d(1,1,1)
	}
	
	30% {
		transform: scale3d(1.25,.75,1);
		-moz-transform: scale3d(1.25,.75,1);
		-o-transform: scale3d(1.25,.75,1);
		-webkit-transform: scale3d(1.25,.75,1);
		-ms-transform: scale3d(1.25,.75,1);
		-khtml-transform: scale3d(1.25,.75,1)
	}
	
	40% {
		transform: scale3d(.75,1.25,1);
		-moz-transform: scale3d(.75,1.25,1);
		-o-transform: scale3d(.75,1.25,1);
		-webkit-transform: scale3d(.75,1.25,1);
		-ms-transform: scale3d(.75,1.25,1);
		-khtml-transform: scale3d(.75,1.25,1)
	}
	
	50% {
		transform: scale3d(1.15,.85,1);
		-moz-transform: scale3d(1.15,.85,1);
		-o-transform: scale3d(1.15,.85,1);
		-webkit-transform: scale3d(1.15,.85,1);
		-ms-transform: scale3d(1.15,.85,1);
		-khtml-transform: scale3d(1.15,.85,1)
	}
	
	65% {
		transform: scale3d(.95,1.05,1);
		-moz-transform: scale3d(.95,1.05,1);
		-o-transform: scale3d(.95,1.05,1);
		-webkit-transform: scale3d(.95,1.05,1);
		-ms-transform: scale3d(.95,1.05,1);
		-khtml-transform: scale3d(.95,1.05,1)
	}
	
	75% {
		transform: scale3d(1.05,.95,1);
		-moz-transform: scale3d(1.05,.95,1);
		-o-transform: scale3d(1.05,.95,1);
		-webkit-transform: scale3d(1.05,.95,1);
		-ms-transform: scale3d(1.05,.95,1);
		-khtml-transform: scale3d(1.05,.95,1)
	}
}

.btn_submit,html,pre {
	direction: ltr
}

@font-face {
	font-family:'IRANSans';
	src:url('https://cdn.rawgit.com/rastikerdar/vazir-font/v18.0.0/dist/Vazir.ttf');
	font-style:normal;
	font-weight:normal;
}
body {
	font-family: IRANSans;
	height: 100%;
	color: #333;
	margin: 0;
	padding: 0;
	line-height: 1.9em;
	background: #e8e8e8;
	background-image: repeating-linear-gradient(30deg,
			hsla(0,0%,100%,.17),
			hsla(0,0%,100%,.17) 15px,
			transparent 0, transparent 30px);
}

::selection {
	text-shadow: 2px 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}

::-moz-selection {
	text-shadow: 2px 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}

p {
	margin-bottom: .5em
}

pre {
	background-color: #fafaee;
	border: 1px solid #dadada;
	margin: 1em;
	overflow-x: auto;
	overflow-y: hidden;
	padding: 2px
}

.clear {
	clear: both
}

h1,h2,h3,h4,h5,h6 {
	font-family: IRANSans
}

input,select,textarea {
	font-family: IRANSans;
	font-size: 12px
}

img {
	border: 0;
	border-width: 0
}

a,a:hover {
	text-decoration: none;
	cursor: pointer
}

a {
	-moz-transition-duration: .3s;
	-webkit-transition-duration: .3s;
	-o-transition-duration: .3s;
	-khtml-transition-duration: .3s;
	color: #ff100a
}

a:hover {
	color: #e80e09
}

a:active {
	outline: hidden
}

.main_menu {
	z-index: 99999999;
	position: fixed;
	width: 100%;
	top: 0;
	background: #c30803
}

.main_menu .cnt ul {
	list-style: none;
	margin: 0;
	padding: 0
}

.main_menu .cnt li {
	height: 45px;
	float: right;
	cursor: default;
	background: #c30803
}

.main_menu .cnt li:last-child {
	background: 0 0;
	-moz-transition-duration: 0s;
	-webkit-transition-duration: 0s;
	-o-transition-duration: 0s;
	-khtml-transition-duration: 0s
}

.main_menu .cnt ul li a {
	display: block;
	outline: 0;
	font-size: 13px;
	color: #fff;
	padding: 12px 15px 11px;
	text-shadow: #222 0 1px
}

.main_menu .cnt ul li a:hover {
	color: #fff;
	background: #000 repeat-x
}

.main_menu .cnt ul li a.selected {
	color: #fff;
	border-left: 1px solid #333;
	background: #333
}

.main_menu .cnt .followed a {
	float: left;
	font-size: 15px;
	color: #fff;
	padding: 12px 15px 11px;
	Border-Radius: 1000px;
	background: #9a0602;
	margin-left: 10px;
	font-weight: 700
}

.main_menu .cnt .followed a:hover {
	background: #880502;
	color: #fff
}

#wrp {
	position: relative;
	width: 860px;
	height: auto;
	margin: auto;
	direction: rtl
}

#wrp .header {
	height: 678px;
	background: url(//bayanbox.ir/view/3364047177970907991/hend.png) no-repeat center;
	background-size: cover;
	box-shadow: 0 0 2px 1px #aaa;
	border-radius: 0 0 8px 8px;
	margin-bottom: 10px;
	box-sizing: border-box;
	border: 1px solid #ddd;
	border-top: 0
}

#wrp .header .title {
	padding: 45px 5px 0 0
}

#wrp .header .title h1 {
	font-size: 35px;
	color: #ff100a;
	margin: 0;
}

#wrp .header .title h1 a {
	color: #ff100a;
	text-shadow: 0 0 2px rgba(0,0,0,.4)
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right ul.links li,#wrp .header .title .desc h2 {
	-moz-transition-duration: .3s;
	-webkit-transition-duration: .3s;
	-o-transition-duration: .3s;
	-khtml-transition-duration: .3s
}

#wrp .header .title .desc h2 {
	font-size: 20px;
	color: #123456;
	text-shadow: 0 0 2px rgba(0,0,0,.4)
}

#wrp .box1 .bx_right {
	width: 225px;
	float: left
}

* html #wrp .box1 .bx_right {
	margin-left: -10px
}

#wrp .box1 .bx_right .bg-none,#wrp .box1 .bx_right .mod_right {
	margin-bottom: 10px;
	border: 2px solid #fff;
	border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	-webkit-border-radius: 5px;
	box-shadow: 0 0 5px #d1d0c9
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right {
	background: #f6f6f6 url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/1238/bx-cnt.png) repeat-x top
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .title {
	background: #f0f0f0 url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/1238/bx-title.png) no-repeat center top;
	border-bottom: 1px solid #f50000;
	padding: 6px 10px 6px 5px;
	color: #ff100a;
	text-shadow: 1px 1px #fff;
	text-align: center;
	cursor: default;
	font-weight: 900;
	font-size: 15px;
	margin: 0;
	border-radius: 5px 5px 0 0;
	-moz-border-radius: 5px 5px 0 0;
	-webkit-border-radius: 5px 5px 0 0
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt {
	text-shadow: 1px 1px #f7f7f7;
	padding: 5px 6px 5px 5px;
	border-radius: 0 0 5px 5x;
	-moz-border-radius: 0 0 5px 5px;
	-webkit-border-radius: 0 0 5px 5px
}

#wrp .box1 .bx_right .bg-none {
	display: block;
	width: 220px;
	height: 65px;
	text-align: center;
	background: #fff url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/1238/gifts.png) no-repeat center
}

#wrp .box1 .bx_right .bg2-none {
	display: block;
	width: 220px;
	height: 113px;
	text-align: center;
	background: #fff url(//contest.bayan.ir/statics/images/bayan-contest-all.jpg) no-repeat center
}

#wrp .box1 .bx_right .bg2-none,#wrp .box1 .bx_right .bg3-none,#wrp .box1 .bx_right .mod_right_blank {
	margin-bottom: 10px;
	border: 2px solid #fff;
	border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	-webkit-border-radius: 5px;
	box-shadow: 0 0 5px #d1d0c9
}

#wrp .box1 .bx_right .bg3-none {
	display: block;
	width: 220px;
	height: 288px;
	text-align: center;
	background: #fff url(//bayanbox.ir/blog/contest/bayan-contest-poster.jpg?image_preview) no-repeat center;
	background-size: cover;
	-webkit-background-size: cover;
	-moz-background-size: cover
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right_blank {
	background: #f6f6f6 url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/1238/bx-cnt.png) top repeat-x
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right_blank .cnt {
	padding: 5px
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right_blank .cnt .blogImage,#wrp .header {
	text-align: center
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right_blank .cnt img {
	text-align: center;
	max-width: 95%;
	height: auto;
	margin-top: 5px;
	margin-bottom: 5px;
	animation-duration: 5s;
	border-radius: 9px;
	-moz-border-radius: 9px;
	-webkit-border-radius: 9px
}

* html #wrp .box1 .bx_right .mod_right_blank .cnt img {
	width: 220px;
	height: auto
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right_blank .cnt .blog_description h4 {
	padding: 5px;
	color: #444;
	font-size: 11px;
	margin: 0;
	font-weight: 400;
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right ul {
	padding: 0;
	margin: 0
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right li {
	margin: 0;
	list-style: none
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right ul li ul.subcats a {
	padding-right: 10px;
	padding-top: 1px;
	display: inline-block;
	background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/1238/sub_ico.png) right no-repeat
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cats li a {
	padding-bottom: 0;
	padding-right: 8px;
	display: table-cell;
	/*background: url(//bayanbox.ir/view/4472471169213709207/268.png) right no-repeat*/
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cats li h3 {
	margin: 0;
	font: 11px IRANSans,"tahoma","Times New Roman",Times,Arial,serif;
	color: #000
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cats li.selected,#wrp .box1 .bx_right .mod_right .subcats li.selected {
	background: 0 0
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .subcats {
	margin-right: 14px;
	margin-top: -3px
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cats .count {
	cursor: default;
	display: table-cell;
	color: #888
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .subcats .count {
	cursor: default;
	display: inline-block;
	color: #888
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .category_selected {
	color: #2e84cc;
	padding: 2px 5px;
	display: block;
	height: 21px;
	max-height: auto;
	*height: auto
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .category_selected a {
	color: inherit;
	cursor: default
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right ul.links li {
	padding: 2px 5px 3px;
	*background: 0 0;
	*border-bottom: 1px solid #f5f5f5;
	border-radius: 4px;
	-moz-border-radius: 4px;
	-webkit-border-radius: 4px
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .links li.selected,#wrp .box1 .bx_right .mod_right ul.links li,#wrp .box1 .bx_right .mod_right ul.links li:hover {
	background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/1238/line.png) no-repeat center bottom
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .links li a {
	padding-bottom: 0px;
	color: #000;
	padding-right: 0px;
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt .list_view li a:hover,#wrp .box1 .bx_right .mod_right .links li a:hover {
	color: #ff100a;
	/*background: url(//bayanbox.ir/view/4279437922644514024/sidebar-bullet-h.png) right no-repeat*/
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt .list_view .cnt.selected li a,#wrp .box1 .bx_right .mod_right .links li.selected a {
	color: #2e84cc;
	background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/1238/sidebar-bullet-h.png) right no-repeat
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .links .count {
	cursor: default;
	color: #888
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right ul.links li:last-child {
	border-bottom: 0;
	background: 0 0
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt.ads {
	text-align: center;
	padding-top: 11px;
	padding-right: 5px;
	padding-bottom: 2px
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt.ads .view_ads {
	margin-bottom: 10px;
	display: block
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right #stat_summary_div {
	clear: both;
	padding: 2px 6px
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt.stat .row {
	background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/1238/line.png) no-repeat center bottom;
	*background: 0 0;
	clear: both;
	padding: 0 15px 23px
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt.stat .row:last-child {
	background: 0 0
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt.stat .StatTitle {
	cursor: default;
	color: #555;
	font-size: 11px;
	border: 0;
	font-weight: 400;
	float: right;
	text-align: right
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt.stat .Value {
	color: #000;
	cursor: default;
	float: left;
	padding-left: 10px;
	text-align: left
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt .tagcloud h3 {
	display: inline-block;
	*display: inline;
	*margin: 2px
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt .tagcloud span {
	display: inline-block;
	margin: 1px 0
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt .tagcloud a {
	padding: 2px 5px;
	color: #333;
	border: 1px solid #ddd;
	background: #eee url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/1238/main-area-bg.png);
	display: table-cell;
	*display: inline-block;
	margin: 2px 0;
	text-shadow: none;
	border-radius: 4px;
	-moz-border-radius: 4px;
	-webkit-border-radius: 4px
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt .tagcloud a:hover {
	background: #ff100a;
	border: 1px solid #ff100a;
	color: #fff
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt .tagcloud a.selected {
	background: #2e84cc;
	border: 1px solid #2e84cc;
	color: #fff
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt .list_view li a,#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt .list_view.mobile li a {
	padding-bottom: 0;
	padding-right: 2px;
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt .list_view li a {
	color: #000
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt .list_view.mobile li a {
	display: table-cell;
	*display: inline-block
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt .list_view .cnt {
	margin-right: -1px;
	margin-bottom: -1px;
	padding: 4px 5px 6px 0;
	line-height: 18px;
	border: 0;
	border-radius: 4px;
	-moz-border-radius: 4px;
	-webkit-border-radius: 4px;
	-moz-transition-duration: .3s;
	-webkit-transition-duration: .3s;
	-o-transition-duration: .3s;
	-khtml-transition-duration: .3s
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt .list_view .cnt,#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt .list_view .cnt.selected,#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt .list_view .cnt:hover {
	background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/1238/line.png) no-repeat center bottom
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt .list_view .date {
	cursor: default;
	font-size: 9px;
	color: #888;
	display: none
}

#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt .list_view.mobile .date {
	display: inherit
}

.cnt.max {
	overflow: hidden;
	white-space: nowrap
}

.align {
	padding-right: 0;
	padding-left: 0;
	MARGIN-TOP: 10PX
}

.post_break {
	padding-top: 0
}

#wrp .box1 .bx_center {
	margin-left: 240px;
	margin-right: 0
}

#wrp .box1 .bx_center .mod_center {
	float: right;
	width: 100%
}

#wrp .box1 .bx_center .messages,#wrp .box1 .bx_center .post {
	margin-bottom: 10px;
	border: 2px solid #fff;
	border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	-webkit-border-radius: 5px;
	box-shadow: 0 0 5px #d1d0c9
}

#wrp .box1 .bx_center .messages {
	background: #f6f6f6 url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/1238/bx-cnt.png) repeat-x top
}

#wrp .box1 .bx_center .messages .cnt {
	padding: 8px 15px 7px;
	color: #555
}

#wrp .box1 .bx_center .messages .cnt h2 {
	color: #666;
	text-shadow: 1px 1px 2px #eee;
	font-size: 19px;
	font-weight: 700;
	text-align: center;
	cursor: default;
	margin: 5px
}

#wrp .box1 .bx_center .messages .cnt h2 a.comment_count {
	color: #555;
	text-shadow: 1px 1px 2px #eee
}

#wrp .box1 .bx_center .messages .cnt h2 a.comment_count:hover {
	color: #222
}

#wrp .box1 .bx_center .post,div.commentForm iframe {
	background: #fff
}

#wrp .box1 .bx_center .post .title .date_title {
	color: #696969;
	cursor: default;
	padding: 0 15px 5px 5px
}

#wrp .box1 .bx_center .post .title h2 {
	line-height: 1.4em;
	font-size: 20px;
	color: #2e84cc;
	margin: 0;
	padding: 15px 15px 5px;
	font-weight: 900
}

#wrp .box1 .bx_center .post .body .cnt a,#wrp .box1 .bx_center .post .title h2 a {
	color: #ff100a
}

#wrp .box1 .bx_center .post .title h2 a:hover {
	color: #e80e09;
	text-shadow: 0 0 2px rgba(0,0,0,.4)
}

#wrp .box1 .bx_center .post .body {
	color: #444;
	font-size: 12px;
	overflow: hidden;
	height: auto;
	line-height: 1.9em;
	margin: 17px 15px 0 14px
}

#wrp .box1 .bx_center .post .body .cnt a:hover {
	color: #e80e09
}

#wrp .box1 .bx_center .post .body .cnt {
	text-align: justify;
	padding-bottom: 15px
}

#wrp .box1 .bx_center .post .body .cnt ul {
	margin-top: -4px
}

#wrp .box1 .bx_center .post .body .cnt ul li,#wrp .box1 .bx_center .post_comments .body_cmt .cnt ul li {
	margin-right: 5px;
	line-height: 1.9em
}
#wrp .box1 .bx_center .post_comments .body_cmt:nth-child(odd){
	background: #ffffff;
}
#wrp .box1 .bx_center .post .body .cnt img {
	max-width: 98%
}

#wrp .box1 .bx_center .post .body .cnt img,#wrp .box1 .bx_center .post .body .post_list img {
	height: auto;
	margin-right: 1px;
	border: 0 solid #ccc;
	padding: 2px
}

#wrp .box1 .bx_center .post .body .readmore {
	margin-top: 10px;
	margin-bottom: 10px;
	text-align: left
}

#wrp .box1 .bx_center .post .body .readmore a {
	margin: 1px 1px 1px 3px;
	padding: 3px 9px 5px;
	background: #ff100a;
	color: #fff;
	border: #ff100a 1px solid;
	border-radius: 4px;
	-moz-border-radius: 4px;
	-webkit-border-radius: 4px;
	box-shadow: inset 0 0 1px 1px #fff
}

#wrp .box1 .bx_center .pagination a,#wrp .box1 .bx_center .post .body .readmore a:hover,div.commentForm input.sendbutton:hover {
	background: #e9e9e9;
	color: #777;
	border-radius: 4px;
	-moz-border-radius: 4px;
	-webkit-border-radius: 4px;
	box-shadow: inset 0 0 1px 1px #bbb
}

#wrp .box1 .bx_center .pagination a {
	padding: 3px 7px;
	margin-left: 3px;
	cursor: pointer;
	border: #f5f5f5 1px solid
}

#wrp .box1 .bx_center .post .body .readmore a:hover,div.commentForm input.sendbutton:hover {
	border: #fff 1px solid
}

#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail {
	background: #eee url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/1238/light.png) no-repeat center top;
	border-top: 1px solid #ff100a;
	padding-bottom: 5px;
	border-radius: 0 0 4px 4x;
	-moz-border-radius: 0 0 4px 4px;
	-webkit-border-radius: 0 0 4px 4px
}

#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail .cnt {
	padding-top: 4px;
	color: #999
}

#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail .cnt .det_left {
	float: left;
	margin-left: 5px
}

#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail a {
	color: #696969;
	text-shadow: none;
	cursor: pointer
}

#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail .rating a:hover,#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail a:hover {
	color: #000
}

#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail .cnt ul {
	margin: 0;
	padding: 0;
	list-style: none
}

#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail .cnt .det_left li {
	float: left;
	padding-right: 7px;
	padding-left: 7px;
	border-right: 1px solid #e0e0e0;
	list-style: none
}

#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail .cnt .det_right li {
	float: right;
	list-style: none;
	padding-right: 7px
}

#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail .cnt .date {
	cursor: default;
	color: #696969;
	display: block;
	padding-right: 25px;
	/*background: url(//bayanbox.ir/view/7452141814407468849/data.png) right 2px no-repeat*/
}

#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail .cnt .cmt {
	display: block;
	cursor: pointer;
	padding-right: 25px;
	/*background: url(//bayanbox.ir/view/1854255299901116231/comment.png) right 2px no-repeat*/
}

#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail .rating {
	padding-right: 0
}

#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail .cnt .rating {
	display: block
}

#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail .rating a {
	color: #696969;
	text-shadow: none
}

.rate-button-box.rated {
	font-weight: 700
}

.rate-up,span.rateup {
	color: #090;
	margin-left: 5px
}

.rate-down,span.ratedn {
	color: #a00;
	padding: 5px
}

img.rateimg {
	width: 15px;
	height: 15px;
	vertical-align: middle
}
/*
img.ratedn,img.rateimg,img.rateup,img.renew {
	background: url(//bayanbox.ir/view/3270767603469981948/pd-ico-rate2.png) no-repeat center left
}
*/
img.ratedn,img.rateup {
	width: 15px;
	height: 15px;
	vertical-align: middle
}

.rate-down img.rateimg,img.ratedn {
	background-position: -3px -25px
}

.rate-up img.rateimg,img.rateup {
	background-position: -3px -5px
}

#wrp .box1 .bx_center .cmt_break,.comment_add_form {
	margin-bottom: 10px
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .title_cmt,img.renew {
	height: 20px;
	width: 100%
}

img.renew {
	background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/1238/pd_ico_renew.png) no-repeat center;
	width: 20px;
	vertical-align: middle
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .body_cmt {
	height: auto;
	line-height: 1.9em;
	padding-top: 5px;
	padding-bottom: 8px;
	background: #f9f9f9;
	border: 1px solid #b7becc;
	border-top: none;
	border-radius: 0 0 4px 4px;
	-moz-border-radius: 0 0 4px 4px;
	-webkit-border-radius: 0 0 4px 4px
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .body_cmt .cnt {
	color: #333;
	padding: 0 80px 0 20px
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .body_cmt .cnt .cnt_l {
	display: inline-block;
	margin-right: -70px;
	vertical-align: top
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .body_cmt .cnt .cnt_r {
	display: inline-block;
	margin-right: -70px;
	min-width: 50px;
	height: auto;
	float: right
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .body_cmt .cnt .cnt_r img {
	width: 30px;
	height: auto
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .body_cmt .cnt a {
	color: #000
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .body_cmt .cnt a:hover {
	color: #766958
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .body_cmt .cnt ul {
	margin-top: -4px
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .cmt_details {
	height: 60px;
	background: #f1f1f1;
	border: 1px solid #b7becc;
	border-bottom: none;
	padding: 2px 0 0;
	margin-right: 0;
	color: #888;
	cursor: default;
	border-radius: 4px 34px 0 0;
	-moz-border-radius: 4px 4px 0 0;
	-webkit-border-radius: 4px 4px 0 0
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .cmt_details ul {
	margin: 0;
	padding: 0
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .cmt_details .dets_right li {
	list-style: none;
	float: right;
	margin-left: 7px;
	padding-top: 2px
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .cmt_details .dets_left li {
	list-style: none;
	float: left;
	margin-left: 7px
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .cmt_details:hover {
	color: #666
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .cmt_details .dets_right {
	float: right;
	margin-right: 5px
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .cmt_details .dets_left {
	float: left;
	padding-top: 2px;
	margin-left: 5px
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .cmt_details li a {
	-moz-transition-duration: 0s;
	-webkit-transition-duration: 0s;
	-o-transition-duration: 0s;
	-khtml-transition-duration: 0s
}

#wrp .box1 .bx_center .cmt_details .avatar img {
	width: 50px;
	height: 50px;
	border: 2px solid #cacaca
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .cmt_details .author {
	/*background: url(//bayanbox.ir/view/532072976090635564/Germez-abi.png) center -38px no-repeat;*/
	width: 18px;
	height: 18px;
	display: block
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .cmt_details .website {
	/*background: url(//bayanbox.ir/view/532072976090635564/Germez-abi.png) center -100px no-repeat;*/
	width: 18px;
	height: 18px;
	display: block
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .cmt_details .website:hover {
	/*background-position: center -124px;*/
	cursor: pointer
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .cmt_details .email {
	/*background: url(//bayanbox.ir/view/532072976090635564/Germez-abi.png) center -60px no-repeat;*/
	width: 18px;
	height: 18px;
	display: block
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .cmt_details .email:hover {
	/*background-position: center -79px;*/
	cursor: pointer
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .cmt_details .cmt_date {
	/*background: url(//bayanbox.ir/view/532072976090635564/Germez-abi.png) right 4px no-repeat;*/
	padding-right: 25px;
	display: block
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .cmt_details a {
	color: #444;
	cursor: pointer
}

#wrp .box1 .bx_center .post_comments .cmt_details a:hover {
	color: #777
}

#wrp .box1 .bx_center .cmt_reply {
	background: #ffc;
	border: 1px solid #fc0;
	margin-top: 4px;
	margin-bottom: 10px;
	padding: 5px 10px;
	color: #333;
	border-radius: 4px;
	-moz-border-radius: 4px;
	-webkit-border-radius: 4px
}

#wrp .box1 .bx_center .cmt_reply.color2 {
	background: #e7ffdb;
	border: 1px solid #b9dfa7;
	color: #407825
}

#wrp .box1 .bx_center .cmt_reply.color3 {
	background: #ffe5e5;
	border: 1px solid #ff8787;
	color: #910000
}

#wrp .box1 .bx_center .cmt_reply.color3 .reply_img {
	margin-top: 2px;
	vertical-align: middle;
	border-radius: 50%;
	Border: 2px Solid #ccc;
	width: 30px;
	height: 30px;
	float: right
}

#wrp .box1 .bx_center .cmt_reply.color3 .reply_text {
	margin-top: 2px;
	padding-bottom: 10px;
	padding-top: 6px;
	padding-right: 40px
}

div.commentForm input.sendbutton {
	margin: 1px 1px 1px 3px;
	-moz-transition-duration: .3s;
	-webkit-transition-duration: .3s;
	-o-transition-duration: .3s;
	-khtml-transition-duration: .3s;
	padding: 3px 9px 5px
}

.comment_add_form {
	padding: 10px 10px 10px 11px;
	border: 2px solid #fff;
	background: #f6f6f6 url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/1238/bx-cnt.png) top repeat-x;
	border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	-webkit-border-radius: 5px;
	box-shadow: 0 0 5px #d1d0c9
}

#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail .cnt .keywords_post {
	margin-top: 5px;
	margin-right: 8px;
	padding-right: 18px;
	cursor: default;
	background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/1238/pd_ico_key.png) right top no-repeat;
	display: block
}

#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail .cnt .keywords_post span {
	display: inline-block
}

#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail .cnt .keywords_post span a {
	border-right: 1px dashed #aaa;
	padding: 2px 7px;
	display: table-cell;
	margin-bottom: 5px
}

#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail .cnt .keywords_post span h3,#wrp .box1 .bx_right .mod_right .cnt .tagcloud h3 {
	margin: 0;
	font-size: 11px;
	font-family: IRANSans,"tahoma","Times New Roman",Times,Arial,serif;
	font-weight: 400
}

#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail .cnt .keywords_post .first a {
	border-right: none
}

#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail .cnt .author {
	padding-right: 5px;
	color: #696969;
	border-left: 0 solid #e8e8e8;
	padding-left: 10px;
	cursor: default;
	display: block
}

#wrp .box1 .bx_center .post .post_detail .cnt .post_rating {
	padding-right: 10px
}

#wrp .box1 .bx_center .pagination {
	cursor: default;
	display: block;
	text-align: center;
	margin: 0 0 10px
}

#wrp .box1 .bx_center .pagination .left {
	margin-left: -3px
}

#wrp .box1 .bx_center .pagination a:hover,div.commentForm input.sendbutton {
	background: #ff100a;
	color: #fff;
	border: #ff100a 1px solid;
	border-radius: 4px;
	-moz-border-radius: 4px;
	-webkit-border-radius: 4px;
	box-shadow: inset 0 0 1px 1px #fff
}

.pagination {
	padding-top: 0
}

.footer {
	height: 50px;
	clear: both
}

.footer .cnt {
	height: 40px;
	margin: auto auto 10px;
	text-shadow: 1px 1px #f8f8f8;
	border: 1px solid #fff;
	background: #f0f0f0;
	border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	-webkit-border-radius: 5px;
	box-shadow: 0 0 5px #b4b3af
}

.footer .links {
	float: right;
	cursor: default;
	color: #555;
	padding-top: 9px;
	padding-right: 7px
}

.footer .links a {
	color: #555;
	text-decoration: none
}

.footer .links a:hover {
	color: #333
}

.footer .icons {
	padding-top: 10px;
	padding-left: 9px
}

.footer .icons a {
	float: left;
	margin-right: 3px
}

.footer .icons .bayan {
	background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/shared/icon/bayan-icon.png) no-repeat;
	width: 20px;
	height: 20px
}

.footer .icons .blog {
	background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/shared/icon/blog-icon.png) no-repeat;
	width: 20px;
	height: 20px
}

.footer .icons .bayanbox {
	background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/shared/icon/bayanbox-icon.png) no-repeat;
	width: 20px;
	height: 20px
}

.footer .icons .rss {
	background: url(//cdn.bayan.ir/blog/templates/shared/icon/rss-icon.png) no-repeat;
	width: 20px;
	height: 20px
}

.BestUser2 {
	text-align: center
}

.BestUser2 Img,.BestUser3 Img {
	-moz-filter: grayscale(100%);
	-o-filter: grayscale(100%);
	-webkit-filter: grayscale(100%);
	-ms-filter: grayscale(100%);
	-khtml-filter: grayscale(100%);
	Margin: 0 11px 6px 5px;
	Border: 2px Solid #ccc;
	Border-Radius: 1000px;
	Transition-Duration: .9s;
	transition: all 2s ease
}

.BestUser2 Img:hover,.BestUser3 Img:hover {
	filter: none;
	-moz-filter: grayscale(0);
	-o-filter: grayscale(0);
	-webkit-filter: grayscale(0);
	-ms-filter: grayscale(0);
	-khtml-filter: grayscale(0);
	animation-name: smalljheleh;
	animation-duration: 1.5s;
	animation-fill-mode: both;
	transition: all .5s ease
}

.BestUser2 Img:hover {
	Transform: Rotate(360deg)
}

.rounded {
	Border: 2px Solid #ccc;
	border-radius: 100%
}
.font-size-fa {
	  font-size: 15px;
}
@media only screen and (max-width:768px) {
	#wrp .box1 .bx_center {
		margin-left: 240px;
		margin-right: 0;
		width: 100%
	}
	
	#wrp .box1 .bx_right {
		width: 100%;
		float: left
	}
	
	#wrp {
		width: 100%
	}
}

@media only screen and (max-width: 400px) {
	.main_menu .cnt .followed {
		display: none;
	}

کد html :

<!DOCTYPE html><html><head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://rozup.ir/view/2455251/font-awesome.min.css">
<meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=2" name="viewport">
<head:meta></head:meta>
<head:script></head:script>
<head:style></head:style>
</head><body>
<!-- شروع نوار منوی اصلی -->
<box:menu>
	<div class="main_menu">
		<div class="cnt">
			<ul>
				<view:menu>
					<li><a href="(*menu_item_link*)" class="(*menu_item_selected*)">(*menu_item_title*)</a></li>
				</view:menu>
			</ul>
			<div class="followed">
				<a href="//blog.ir/panel/-/followed_blogs?follow=http://bad-handwriting.blog.ir/">
					<i class="fa fa-user-plus"></i> 
					دنبال کنید</a>
			</div>
		</div>
	</div>
</box:menu>
<!-- پایان نوار منوی اصلی -->

<div id="wrp">
	
	<!-- شروع هدر بلاگ -->
	<div class="header">
		<div class="hdr_right">
			<div class="title">
				<!--<h1><a href="(*blog_link*)">(*blog_title*)</a></h1>
<div class="desc"><h2>(*blog_short_description*)</h2></div>-->
			</div>
		</div>
		<div class="hdr_left"></div>
	</div>
	<!-- پایان هدر بلاگ -->
	
	<div class="box1">
		
		<div class="bx_center">
			<div class="mod_center">
				<box:messages>
					<view:messages>
						<div class="align">
							<div class="item_(*message_type*)">
								<div class="icon"></div>
								(*message*)
							</div>
						</div><!-- ALIGN -->
					</view:messages>
				</box:messages>
				
				<!-- شروع شرح مطلب -->
				<box:post_detail>
					<div class="post_break"></div>
					<div class="post">
						<div class="title align"><h2><a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a></h2>
							
						</div>
						<div class="body align">
							<div class="cnt">
								(*post_full_content*)
								<br>
								(*search_form*)
							</div></div><!-- #/body -->
						<div class="post_detail">
							<div class="cnt">
								<div class="det_left">
									<ul>
										<box:post_rating>
											<li>
												<!-- CAUTION: Don't edit these lines unless you know what you are doing
DON'T edit rate-* classes: (rate-box rate-counter rate-button-box,
rate-button, rete-up, rate-down, rated) -->
												<span class="rate-box (*user_rated*)">
													<span class="rate-button-box rate-up (*user_rated_up*)">
														<a class="rate-button" href="(*rate_up_link*)" rel="nofollow" title="موافق">
															(*up_rates*)
															<i class="fa fa-heart-o fa-lg"></i>
														</a>
													</span>
												</span>
											</li>
										</box:post_rating>
										<li><span><i class="fa fa-calendar-alt"></i>(*post_date format="%e %B %Y"*)</span></li>
										<li><span class="rating"><span class="pelake7"><i class="fa fa-alarm-clock"></i>(*post_date format="‎%I:%M %p"*)</span></span></li>
									</ul>
								</div>
								<div class="det_right">
									<ul>
										<li><span class="author"><i class="fa fa-user fa-lg"></i> (*post_author*)</span></li>
									</ul>
								</div>
								<div class="clear"></div>
								
								<box:post_tags>
									<span class="keywords_post">
										<view:post_tags>
											<check:if tag_is_first>
												<span class="first"><a href="(*tag_link*)"><h3>(*tag_name*)</h3></a></span>
											</check:if>
											<check:if not tag_is_first>
												<span><a href="(*tag_link*)"><h3>(*tag_name*)</h3></a></span>
											</check:if>
										</view:post_tags>
									</span>
								</box:post_tags>
								
							</div>
						</div></div>
					
					<!-- #POST_Comments) -->
					<box:post_comments>
						<a name="comments"></a>
						<div class="align">
							<div class="messages">
								<div class="cnt">
									<h2>نظرات <a class="comment_count" href="(*post_link*)#comments"> ((*post_comment_count*))</a></h2>
									<check:if not post_comment_count>
										<center>هیچ نظری هنوز ثبت نشده است</center>
									</check:if>
								</div>
							</div>
						</div><!-- ALIGN -->
						
						<view:post_comments>
							<a name="comment-(*comment_id*)"></a>
							<div class="post_comments align">
								
								<div class="cmt_details">
									<div class="dets_left">
										<li><a href="(*comment_link*)"><i class="fa fa-alarm-clock"></i>(*comment_date format="%d %B %y ، %H:%M"*)</a></li>
										<check:if comment_website>
											<li><a href="(*comment_website*)" rel="nofollow" target="_blank" title="(*comment_website*)"><i class="fa fa-wifi"></i></a></li>
										</check:if>
										<check:if comment_email>
											<li><a href="mailto:(*comment_email*)" title="(*comment_email*)"><i class="fa fa-envelope"></i></a></li>
										</check:if>
									</div>
									<div class="dets_right">
										
										<li class="avatar"><div class="BestUser3"><img src="(*comment_avatar*)"></div></li>
										
										<li class="txt">(*comment_fullname*)</li>
										
									</div>
								</div>
								
								<div class="body_cmt"><div class="cnt">
									<span class="cnt_l">(*comment_body*)</span>
									<!-- #REPLY -->
									<check:if comment_reply>
										<div class="align">
											<div class="cmt_reply color3">
												<img class="reply_img" src="//id.bayan.ir/bayan/profile/avatar/x-7GtkYjsKYOy6ILYeWphrie_n0%3D/">
												<div class="reply_text">  (*comment_reply*)  </div>
											</div>
										</div><!-- ALIGN -->
									</check:if>
									<!-- #/REPLY -->
									<div class="cmt_break"></div>
									</div>
								</div><!-- #/body_cmt -->
							</div>
						</view:post_comments>
					</box:post_comments>
					<!-- #/post_comments -->
					
					<check:if post_has_send_comment>
						<a name="send_comment"></a>
						<div class="commentForm">
							<div class="align">
								<div class="comment_add_form">
									(*comment_add_form*)
								</div>
							</div>
						</div>
					</check:if>
					
				</box:post_detail>
				<!-- پایان شرح مطلب -->
				
				<!-- شروع شرح صفحه -->
				<box:page_detail>
					<div class="post_break"></div>
					<div class="post">
						<div class="title align"><h2><a href="(*page_link*)">(*page_title*)</a></h2></div>
						<div class="body align"><div class="cnt">
							(*page_content*)
							</div></div><!-- #/body -->
					</div> 
					
					<!-- #PAGE_Comments) -->
					<box:page_comments>
						<a name="comments"></a>
						<div class="align">
							<div class="messages">
								<div class="cnt">
									<h2>نظرات <a class="comment_count" href="(*page_link*)#comments"> ((*page_comment_count*))</a></h2>
									<check:if not page_comment_count>
										<center>هیچ نظری هنوز ثبت نشده است</center>
									</check:if>
								</div>
							</div>
						</div><!-- ALIGN -->
						<view:page_comments>
							<a name="comment-(*comment_id*)"></a>
							<div class="post_comments align">
								
								<div class="cmt_details">
									<div class="dets_left">
										<li><a href="(*comment_link*)"><i class="fa fa-calendar-o fa-lg"></i> (*comment_date format="%d %B %y ، %H:%M"*)</a></li>
										<check:if comment_website>
											<li><a href="(*comment_website*)" rel="nofollow" target="_blank" title="(*comment_website*)"><i class="fa fa-wifi"></i></a></li>
										</check:if>
										<check:if comment_email>
											<li><a href="mailto:(*comment_email*)" title="(*comment_email*)"><i class="fa fa-envelope"></i></a></li>
										</check:if>
									</div>
									<div class="dets_right">
										<li class="avatar">
											<div class="BestUser3"><img src="(*comment_avatar*)"></div></li>
										<li class="txt">(*comment_fullname*)</li>
									</div>
								</div>
								
								<div class="body_cmt"><div class="cnt">
									<span class="cnt_l">(*comment_body*)</span>
									<!-- #REPLY -->
									<check:if comment_reply>
										<div class="align">
											<div class="cmt_reply color3">
												<img class="reply_img" src="//id.bayan.ir/bayan/profile/avatar/x-7GtkYjsKYOy6ILYeWphrie_n0%3D/">
												<div class="reply_text">  (*comment_reply*)  </div>
											</div>
										</div><!-- ALIGN -->
									</check:if>
									<!-- #/REPLY -->
									<div class="cmt_break"></div>
									</div></div><!-- #/body_cmt -->
							</div>
						</view:page_comments>
					</box:page_comments>
					<!-- #/page_comments -->
					
					<check:if page_has_send_comment>
						<a name="send_comment"></a>
						<div class="commentForm">
							<div class="align">
								<div class="comment_add_form">
									(*comment_add_form*)
								</div>
							</div>
						</div>
					</check:if>
					
				</box:page_detail>
				<!-- پایان شرح صفحه -->
				
				<!-- شروع خلاصه مطلب -->
				<box:post_list>
					<check:if post_list_title>
						<div class="align">
							<div class="messages">
								<div class="cnt">
									<h2>(*post_list_title*)</h2>
								</div>
							</div>
						</div><!-- ALIGN -->
					</check:if>
					<div class="post_break"></div>
					<view:post_list>
						<div class="post">
							<div class="title align"><h2><a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a></h2>
							</div>
							<div class="body align"><div class="cnt post_list">
								<check:if post_image>
									<img src="(*post_image*)">
								</check:if>
								(*post_summary*)
								<check:if post_has_read_more>
									<div class="readmore"><a href="(*post_link*)">ادامه مطلب</a></div>
								</check:if>
								
								</div></div><!-- #/body -->
							<div class="post_detail">
								<div class="cnt">
									<div class="det_left">
										<ul>
											<check:if post_has_comments_section>
												<li><a href="(*post_link*)#comments"><span><i class="fa fa-comments font-size-fa"></i> (*post_comment_count*) نظر</span></a></li>
											</check:if>
											<box:post_rating>
												<li>
													<!-- CAUTION: Don't edit these lines unless you know what you are doing
DON'T edit rate-* classes: (rate-box rate-counter rate-button-box,
rate-button, rete-up, rate-down, rated) -->
													<span class="rate-box (*user_rated*)">
														<span class="rate-button-box rate-up (*user_rated_up*)">
															<a class="rate-button" href="(*rate_up_link*)" rel="nofollow" title="موافق">
																(*up_rates*)
																<i class="fa fa-heart-o fa-lg"></i>
															</a>
														</span>
													</span>
												</li>
											</box:post_rating>
											<li><span class="rating">
												<span class="pelake7"><i class="fa fa-eye fa-lg"></i> [(*post_visits*)] </span>
												</span></li>
											<li><span><i class="fa fa-calendar-o fa-lg"></i> (*post_date format="%e %B %Y"*)</span></li>
											<li><span class="rating"><i class="fa fa-clock-o fa-lg"></i> <span class="pelake7">(*post_date format="‎%I:%M %p"*)</span></span></li>
										</ul>
									</div>
									<div class="clear"></div>
								</div>
							</div>
						</div>
					</view:post_list>
				</box:post_list>
				<!-- پایان خلاصه مطلب -->
				
				<box:pagination>
					<div class="align">
						<div class="pagination">
							<div class="left">
								<check:if page_last>
									<a class="last" href="(*page_last*)">قدیمی ترین مطالب</a>
								</check:if>
								<check:if page_next>
									<a class="next" href="(*page_next*)">مطالب قدیمی تر</a>
								</check:if>
							</div>
							<check:if page_first>
								<a class="first" href="(*page_first*)">جدیدترین مطالب</a>
							</check:if>
							<check:if page_prev>
								<a class="prev" href="(*page_prev*)">مطالب جدید تر</a>
							</check:if>
						</div>
					</div><!-- ALIGN -->
				</box:pagination>
				
				<div class="clear"></div>
				
				
			</div><!--/#bx_center-->
		</div><!--/#mod_center-->
		<!-- شروع ستون سمت راست -->
		<div class="bx_right">
			
			
			<box:blog_info>
				<div class="mod_right_blank">
					<div class="cnt">
						<check:if blog_image>
							<div class="blogImage">
								<img alt="(*blog_title*)" src="(*blog_image*)">
							</div>
						</check:if>
						<check:if blog_description>
							<div class="blog_description">
								<h4>(*blog_description*)</h4>
							</div>
						</check:if>
					</div>
				</div>
			</box:blog_info>
			
			<box:post_list flag="mobile">
				<div class="mod_right">
					<div class="title">پیام های کوتاه</div>
					<div class="cnt">
						<div class="list_view mobile">
							<view:post_list>
								<div class="cnt">
									<ul>
										<li>
											<div class="date">(*post_date format="%G{%e %B %y , %H:%M}"*)</div>
											<a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a>
										</li>
									</ul>
								</div>
							</view:post_list>
						</div>  
					</div>
				</div>
			</box:post_list>
			
			<box:ads>
				<div class="mod_right">
					<div class="title">تبلیغات</div>
					<div class="cnt ads">
						<div class="list_view mobile">
							<view:ads>
								<span class="view_ads">
									(*ad*)
								</span>
							</view:ads>
						</div>  
					</div>
				</div>
			</box:ads>
			
			<box:stat>
				<div class="mod_right">
					<div class="title">
						<i class="fa fa-signal"></i>
						خلاصه آمار</div>
					<div class="cnt stat">
						<view:stat>
							<div class="row"><div class="StatTitle">(*stat_title*)</div><div class="Value">(*stat_value*)</div></div>
						</view:stat>
					</div>
				</div>
			</box:stat>
			
			<box:categories>
				<div class="mod_right">
					<div class="title">
						<i class="fa fa-folder-open"></i>
						طبقه بندی موضوعی</div>
					<div class="cnt"> 
						<ul class="cats">
							<view:categories>
								<li>
									<check:if category_selected>
										<span class="category_selected">
											<a><h3>(*category_name*)</h3></a><span class="count">((*category_post_count*))</span>
										</span>
									</check:if>
									<check:if not category_selected>
										<a href="(*category_link*)"><h3>(*category_name*)</h3></a><span class="count">((*category_post_count*))</span>
									</check:if>
									<check:if category_children>
										<ul class="subcats">
											<view:category_children></view:category_children>
										</ul>
									</check:if>
								</li>
							</view:categories>
						</ul>
					</div>
				</div>
			</box:categories>
			
			<box:tag_cloud>
				<div class="mod_right">
					<div class="title">
						<i class="fa fa-key"></i>
						کلمات کلیدی</div>
					<div class="cnt">
						<div class="tagcloud">
							<view:tag_cloud>
								<h3><a href="(*tag_link*)">(*tag_name*)</a></h3>
							</view:tag_cloud>
							<div class="clear"></div>
						</div>
					</div>
				</div>
			</box:tag_cloud>
			
			<box:archive>
				<div class="mod_right">
					<div class="title">
						<i class="fa fa-archive"></i>
						بایگانی</div>
					<div class="cnt">
						<ul class="links">
							<view:archive>
								<li>
									<a href="(*link_url*)"><i class="fa fa-angle-left fa-lg"></i> (*link_name*) </a><span class="count"> ((*link_count*))</span>
								</li>
							</view:archive>
						</ul>
					</div>
				</div>
			</box:archive>
			
			<box:recent_posts max="15">
				<div class="mod_right">
					<div class="title">
						<i class="fa fa-clock-o fa-lg"></i>
						آخرین مطالب</div>
					<div class="cnt">
						<div class="list_view">
							<view:recent_posts>
								<div>
									<ul>
										<li>
											<div class="date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div>
											<a href="(*post_link*)"><i class="fa fa-angle-left fa-lg"></i> (*post_title*)</a>
										</li>
									</ul>
								</div>
							</view:recent_posts>
						</div>  
					</div>
				</div>
			</box:recent_posts>
			<!--
<box:most_visited_posts>
<div class="mod_right">
<div class="title">پربیننده ترین مطالب</div>
<div class="cnt">
<div class="list_view">
<view:most_visited_posts>
<div class="cnt">
<ul>
<li>
<div class="date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div>
<a href="(*post_link*)"><i class="fa fa-angle-left fa-lg"></i> (*post_title*)</a>
</li>
</ul>
</div>
</view:most_visited_posts>
</div>  
</div>
</div>
</box:most_visited_posts>

<box:popular_posts>
<div class="mod_right">
<div class="title">محبوب ترین مطالب</div>
<div class="cnt">
<div class="list_view">
<view:popular_posts>
<div class="cnt">
<ul>
<li>
<div class="date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div>
<a href="(*post_link*)"><i class="fa fa-angle-left fa-lg"></i> (*post_title*)</a>
</li>
</ul>
</div>
</view:popular_posts>
</div>  
</div>
</div>
</box:popular_posts>

<box:most_commented_posts>
<div class="mod_right">
<div class="title">مطالب پربحث‌تر</div>
<div class="cnt">
<div class="list_view">
<view:most_commented_posts>
<div class="cnt">
<ul>
<li>
<div class="date">(*post_date format="%y/%m/%d"*)</div>
<a href="(*post_link*)"><i class="fa fa-angle-left fa-lg"></i> (*post_title*)</a>
</li>
</ul>
</div>
</view:most_commented_posts>
</div>  
</div>
</div>
</box:most_commented_posts>
-->
			<box:recent_comments>
				<div class="mod_right">
					<div class="title">
						<i class="fa fa-comments"></i>
						آخرین نظرات</div>
					<div class="cnt">
						<div class="list_view">
							<view:recent_comments>
								<div class="cnt max">
									<ul>
										<li>
											<a style="padding-right: 0;background: url() right no-repeat" href="(*comment_link*)"><img class="rounded" src="(*comment_avatar*)" title="(*comment_fullname*)" height="30" width="30" shape="circle"> (*comment_body_text max="25"*)</a>
										</li>
									</ul>
								</div>
							</view:recent_comments>
						</div>  
					</div>
				</div>
			</box:recent_comments>
			
			<box:authors>
				<div class="mod_right">
					<div class="title">
						
						<i class="fa fa-user fa-lg"></i>
						نویسندگان</div>
					<div class="cnt">
						<ul class="links">
							<view:authors>
								<li><a href="(*author_link*)"><i class="fa fa-angle-left fa-lg"></i> (*author_name*) </a><span class="count"> ((*author_post_count*))</span></li>
							</view:authors>
						</ul>
					</div>
				</div>
			</box:authors>
			
			<box:daily_links>
				<div class="mod_right">
					<div class="title">
						
						پیوندهای روزانه</div>
					<div class="cnt">
						<ul class="links">
							<view:daily_links>
								<li><a alt="(*link_alt*)" href="(*link_url*)"><i class="fa fa-angle-left fa-lg"></i> (*link_name*)</a></li>
							</view:daily_links>
						</ul>
					</div>
				</div>
			</box:daily_links>
			
			<box:links>
				<div class="mod_right">
					<div class="title">
						<i class="fa fa-users"></i>
						دوستان</div>
					<div class="cnt">
						<ul class="links">
							<div class="BestUser2">
								<view:links>
									<a target="_blank" rel="nofollow" href="(*link_url*)" alt="(*link_alt*)"><img height="45" width="45" src="(*link_name*)"></a>
								</view:links>
							</div>
						</ul>
					</div>
				</div>
			</box:links>
			
		</div>
		
		<div style="clear:both;"></div>
		
	</div><!--/#box1-->
	<!-- شروع فوتر بلاگ -->
	<div class="footer"><div class="cnt">
		<div class="links">
			طراحی توسط : علیرضا آهنی
		</div>
		</div></div>
	<!-- پایان فوتر بلاگ -->
</div><!--/#wrp-->
</body></html>

 • ۱
 • ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
 • ‎۱۲:۱۰ ب.ظ
 •  علیرضا آهنی

نظرات (۲)

واقعاً دستت درد نکنه 🌷
خواهش
 • دختری از جنس باد
 • کد نویسی بلدی؟
  چقد کار سختیههه
  آره .
  زیاد سخت نی . 
  نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
  اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
  نوشتک های یک بدخط

  سلام.من علیرضا آهنی متولد ۱۳۸۶/۸/۲ هستم :) خوب دیگه چی بگم ؟

  طبقه بندی موضوعی
  کلمات کلیدی
  آخرین مطالب
  دوستان